fräck.SE
"Utmanaren"
-Är du fräck?
Fräck = Adjektiv: 1.) Som är utan blygsel. 2.) Som är läcker, cool, tuff (Vardag)
VI utmanar DIG -är du tillräckligt fräck för oss?